Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Kursy finansowane z EFS

Obecnie wiele szkoleń i kursów dla pracowników socjalnych finansowanych jest z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nie dziwi zatem fakt ich coraz większej popularności, zarówno wśród absolwentów studiów wyższych jak i pracowników domów opieki społecznej oraz ośrodków pomocy społecznej. Ze względu na częściowe lub nawet całkowite finansowanie szkoleń socjalnych przez Unię Europejską, możliwym stało się […]