Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Praca społeczna z czym się wiąże?

W ostatnich latach niewątpliwie wzrosła popularność socjologii i nauk społecznych, wśród kierunków wybieranych przez studentów wiodących uczelni. Dziś studenci często decydują się również na podjęcie nauki na kierunku praca społeczna, dlatego też na łamach niniejszej witryny przybliżymy nieco specyfikę pracy po zdobyciu uprawnień pracownika socjalnego.

Obecnie jednym z wiodących i chętnie wybieranych kierunków studiów okazuje się być praca społeczna. Coraz więcej osób szukać więc będzie po ich ukończeniu zatrudnienia. Ze względu na to rosnące z roku na rok zainteresowanie nowymi kierunkami studiów, a tym samym – poszerzenie rynku pracy w zawodzie, popularnymi stały się w ostatnim czasie także różnego rodzaju tanie i profesjonalne szkolenia oraz szybkie kursy dla pracowników socjalnych.

Obecnie wiele instytucji państwowych, uczelni wyższych oraz prywatnych firm proponuje szereg szkoleń i praktycznych kursów związanych z wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz urzędników i pracowników socjalnych. Znaczą popularnością cieszą się chociażby szkolenia na asystenta rodziny, czy różnego rodzaju kursy dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Nierzadko takie szkolenia finansowane są z EFS, czyli środków unijnych, zatem gminy mogą zaproponować je również osobom bezrobotnym i poszukującym nowych ofert na lokalnym rynku pracy. Z tego tez powodu nie dziwi nas wcale fakt nieustannie rosnącego zainteresowania pracowników i absolwentów studiów poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych na płatnych lub darmowych kursach.

Jesteśmy gotowi aby wesprzeć i Ciebie

zgłoś się do nas i dowiedz się szczegółów.

W kolejnych artykułach naszego serwisu powiemy również co nieco nie tylko o toku studiów na kierunku praca socjalna, ale również o możliwościach zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu. Jak się bowiem okazuje, dyplomowani pracownicy socjalni z powodzeniem mogą znaleźć dziś pracę w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej czy też w domach opieki społecznej lub domach starców. Co więcej, również praca wolontariusza, na przykład w hospicjum z pewnością poszerzy horyzonty i kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego, tym bardziej, że nie kolidują one na przykład ze studiowaniem. W trakcie nauki nie tylko bowiem na praktykach zawodowych zdobywać można nowe doświadczenia, doskonale prezentujące się w CV, ale również poprzez wolontariat.

Bez wątpienia dzięki ukończonym szkoleniom na pracownika socjalnego z powodzeniem znajdziemy pracę w domu pomocy społecznej. Jednakże, w ostatnim artykule powiemy również co nieco o pracy kuratora społecznego i wymaganych do wykonywania tego zawodu kwalifikacjach.

Inwestowanie w siebie to najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. Wybierz taką pracę, którą kochasz. Wtedy, każdego ranka będziesz wyskakiwał ze swojego łóżka.”
Warren Buffet