Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Public Relations – studia i bezpłatne szkolenia z PR

Jak zostać dobrym PR-owcem?

Wielu młodych ludzi obecnie kończąc szkołę nie posiada żadnych pomysłów dotyczących własnej przyszłości. Nie mogą znaleźć pracy, boją się wyjeżdżać za granicę ale również nie mogą zdecydować się na podjęcie nauki na studiach z powodu zbyt dużej ilości kierunków. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli. W tej jednak kwestii wyższe uczelnie zasypują potencjalnych kandydatów wieloma ofertami przez co decyzja staje się nie możliwa do podjęcia.

Idealnym wyborem na przyszłość staje się zatem kształcenie w kierunku public relations czyli kontaktów z otoczeniem. Dlaczego? Ponieważ każda poważna firma chętnie przyjmie osobę o udokumentowanych umiejętnościach polepszenia i utrzymania niezmiennie wysokiego wizerunku zarówno przedsiębiorstwa czy też jednostki indywidualnej. Dzięki temu każda osoba kończąca taki kierunek ma zapewnioną dobrze płatną pracę praktycznie od razu po zakończeniu procesu edukacji. Public Relations to przede wszystkim studia podyplomowe. Występują jednakże równie często w formie szkoleń uzupełniających wśród, których możemy odnaleźć bezpłatne kursy. Zakładają one przyśpieszoną naukę profesji włączając szkolenia medialne, kursy coaching biznesu lub nawet naukę internetowego public relations.

Public relations stosowane w praktyce nie jest w cale tak trudne jak może się to wydawać. Specjaliści od public relations potocznie nazywani piarowcami dokonują przekształceń wizerunku i budowy relacji dzięki wielu instrumentom oraz narzędziom ich profesji. Są to często prawdziwi specjaliści od promocji przez co często myleni z dziedziną marketingu, która mimo, że często podobna stanowi całkowicie odmienną dziedzinę.

Dziedzina PR dotyczy przede wszystkim kształtowania stosunków publicznie działającego przedsiębiorstwa lub jednostki z otoczeniem.
Zalicza się do niego szereg działań mających na celu polepszenie wizerunku, pozyskanie klienteli, organizację promocji i rozpowszechnianie nazwy podmiotu. Każdy przedsiębiorca chętnie zatrudnia jednego lub też kilku piarowców co za tym idzie daje prace ludziom posiadającym wykształcenie w tej dziedzinie. Warto się zatem poważnie zastanowić czy nie wybrać tak przyszłościowego kierunku jak public relations, który oferowany jest nawet przez najlepsze polskie uczelnie takie jak Uniwersytet Jagielloński. Łączy się to co prawda z wyższymi kosztami edukacji jednakże prestiż ukończenia renomowanej uczelnie jest tego w pełni wart.

Studia podyplomowe z PR-u

Głównym celem edukacji w przypadku studiów podyplomowych na kierunku public relations jest przygotowanie zarówno studentów jak i wolnych słuchaczy do pracy jako piarowiec. Wykłady dotyczą praktycznie każdej sfery dotyczącej public relations od podstawowych mechanizmów i narzędzi służących do budowy dobrego wizerunku, szkolenia medialne po naukę współpracy biznesowej i praktyczne zastosowanie public relations. Nadrzędnym założeniem większości uczelni jest wpojenie każdemu absolwentowi wszystkich niezbędnych umiejętności, które jako kompetencję okażą się kluczowe przy podejmowaniu pracy lub też w procesie ulepszania własnych umiejętności z zakresu PR.

Jak zatem wyglądają dokładnie tego rodzaju studia? Czego uczą wykładowcy na takim kierunku? W zasadzie jest to trudno określić ponieważ public relations jest obszerną dziedziną i w zależności od wybranej uczelni oraz wydziału na jakim znajduje się kierunek widoczne są różnice w przedmiotach. W większości jednakże są one bardzo podobne zwłaszcza jeśli mowa o podstawach public relations takich jak etyka PR czy też określenie funkcji public relations. Najczęściej wykłady obejmują takie tematy jak powiązania PR z marketingiem, psychologią, strategie piaru, praktyki w stosowaniu PR, sposoby zakładania agencji i wiele innych przydatnych na co dzień elementów profesji. Również istotne są wszelkie zajęcia praktyczne mające na celu zapoznanie z rzeczywistym funkcjonowaniem zawodu agenta prasowego. Wśród nich często znajdują się symulacje sytuacyjne dzięki, którym można dokładnie zaobserwować efekt podejmowanych działań PR.

Studia podyplomowe z zakresu public relations są bardzo często poddawane modyfikacji i łączeniu podstawowego PR z innymi jego dziedzinami. Dlatego na wielu uczelniach możemy odnaleźć elementy czarnego public relations czyli tak zwanej umiejętności prowadzenia anty kampanii, radiowego i medialnego PR, czy też public relations nakierowanego na międzynarodowe operacje. Dzięki temu studenci w trakcie edukacji nabywają nie tylko podstawowe umiejętności piarowca ale również mogą swobodne poznawać więcej niż tylko jedną dziedzinę PR-u.

Ze względu na zróżnicowanie programów edukacyjnych na studiach warto zapoznać się z proponowaną nam przez daną uczelnię listę tematów z jakimi spotkamy się na wykładach. Dzięki temu możemy wstępnie ocenić, która uczelnia ma nam do zaoferowania najlepszą i najszerszą ofertę spełniającą nasze oczekiwania. Dlatego właśnie warto poświęcić więcej czasu przeglądając szczegóły kierunków a nie wybierać pierwszą lepszą uczelnie, która może nas rozczarować.

Bezpłatne szkolenia PR

Żyjemy w czasach kiedy większość ludzi kończących szkołę średnią boryka się z ciężkimi problemami finansowymi, które uniemożliwiają im kształcenie na studiach. Są oni zmuszani do szybkiego podejmowania pracy, która bardzo rzadko pozwala im na studiowanie w trybie zaocznym. Specjalnie z myślą o nich wiele ośrodków oferuje przeróżne szkolenia, które umożliwiają zdobycie im chociaż części zdolności jakie oferują uniwersytety w trakcie trwania studiów podyplomowych również z zakresu public relations.

Szkolenia public relations w większości stanowią płatne kursy długoterminowe, których koszta są zazwyczaj ograniczone w kwocie kilkuset złotych. Organizowane są przez specjalizujące się w szkoleniach ośrodki, które możemy znaleźć w każdym większym mieście oraz w większości średnich miast. Są to przydatne szkolenia umożliwiające zarówno zdobycie podstawowych kwalifikacji piarowca jak również rozwinięcie już nabytych umiejętności poprzez poznawanie nowych sposobów na relacje medialne.

Kursy public relations są również organizowane w formie bezpłatnej, która ma za zadanie dotarcie nawet do ludzi, którzy przez wzgląd na złą sytuację materialną nie mogliby pozwolić sobie na szkolenie w normalnych okolicznościach. Stanowią one okazję to zwiększenia swoich kompetencji przez co podwajają możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy w dynamicznie rozwijających się firmach.

Szkolenia z zakresu public relations w przeciwieństwie do formy proponowanej przez uczelnie wyższe jako kierunek na studiach są o wiele bardziej nastawione na poznanie podstawowych zasad i narzędzi PR-u. Zazwyczaj nie występuje tutaj konieczność nabywania szerokiego zakresu wiedzy nie związanego lub lekko związanego z kierunkiem. Kursy PR-u są również o wiele krótsze i przez niektórych błędnie uznawane za gorsze od stopnia uniwersyteckiego. Zakładają one trzy główne zasady nauki. Ma być ona szybka, skuteczna i praktyczna. Co więcej dzięki tego typu szkoleniom jesteśmy w stanie nabyć większość umiejętności jakie są niezbędne do kluczowego dla public relations realizowania potrzeb i celów przyszłych klientów czy też zleceniodawców.

Aby dostać się na bezpłatne szkolenie public relations trzeba mieć trochę szczęścia. Zazwyczaj takie kursy mają restrykcyjne wymagania a w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, których dotychczasowe wykształcenie lub wykonywana praca jest w jakimś stopniu związana z relacjami publicznymi dzięki czemu mają oni zwiększone szanse na osiągnięcie sukcesu w tej dziedzinie. Często spotykanym zjawiskiem jest również wysyłanie przez pracodawców poszczególnych pracowników na tego typu szkolenia co wiąże się z procesem doskonalenia zawodowego kadry pracowniczej.

Bezpłatne treningi medialne

Jedną z najważniejszych rzeczy dla całego public relations jest, będący w zasadzie jego filarem, kontakt z mediami i opinią publiczną. Trening medialne to system szkoleń i kursów mający na celu wykształcenie poprawnego sposobu przemawiania, konstruowania wypowiedzi i umieszczania w nich słowa kluczy, które wpływają na pozytywny odbiór słuchacza. Należy zatem pamiętać, że public relations nie jest formą teoretyczną a czysto praktyczną przez co szkolenia z tego zakresu mają również podobny charakter.

Trening medialny doskonali przede wszystkim sztukę przemawiania. Łączy się z tym również parę innych aspektów takich jak na przykład umiejętność stosowania poprawnej polszczyzny, jeżyk oraz zwięzłość wypowiedzi zarówno pisanej jak i mówionej. Uczą one również podstawowych zasad kontaktu z publicznością.

Założenia takiego treningu to jak najlepsze przystosowanie do wystąpień publicznych. Zaczynają się zazwyczaj krótkim szkoleniem związanym z kontrolą stresu, zależnościami pomiędzy komunikacją werbalną i niewerbalną, sposobami zachowania w różnych sytuacjach krytycznych takich jak na przykład niespodziewane pytanie ze strony dziennikarza na konferencji prasowej oraz sposobów na zostanie zapamiętanym przez słuchaczy.

Czego jeszcze uczą nas treningi medialne i dlaczego warto się im poddawać? Przede wszystkim tego jak zainteresować a nie znudzić słuchacza. Liczy się tutaj zwięzłość wypowiedzi i zwartość tematyczna, która pomaga unikać odbiegania od tematu. Winston Churchill powiedział, że cechy dobrego przemówienia to dobry początek i koniec ale przede wszystkim należy pamiętać o tym by początek znajdował się tak blisko końca jak to tylko możliwe. Każdy mówca powinien mieć na uwadze nie tylko wyczerpanie tematu ale uczynienie tego w taki sposób by nie wyczerpać także słuchaczy. Te słowa w zasadzie przedstawiają główny cel treningów medialnych.

Szkolenia medialne mają również na celu przybliżenie każdego z typów kontaktów z opinią publiczną od klasycznych przemówień i konferencji prasowych po wywiady, audycje radiowe a nawet wypowiedzi dla mediów elektronicznych. Zapoznają one również z formami kontaktów takimi jak oświadczenia, komunikaty czy też wywiady.

Czy zatem warto zainwestować w taki trening? Owszem. Jest to idealna okazja zarówno dla osób publicznych jak i każdego piarowca by dowiedzieć się więcej na temat relacji publicznych i manipulowania słowami w celu osiągnięcia korzystnych wyników, które są założeniem każdego z nas.

Szkolenia z coachingu biznesu

Mówiąc o coaching biznesie należy najpierw rozpocząć od definicji czym on w zasadzie jest i do kogo najczęściej jest skierowany. Coaching biznes ma na celu rozwój indywidualnych kompetencji poszczególnych pracowników kadry w kierunku takim aby umożliwione im zostało wykonywane nowych zadań i celów w stopniu odpowiadającym oczekiwaniom zwierzchników. Jest on skierowany najczęściej do osób zajmujących wysokie stanowiska takie jak na przykład kadra menadżerska czyli kierownicy, dyrektorzy, prezesi i menadżerowie. Najczęściej do tego typu szkoleń wybierane są osoby wykazujące duży potencjał i aspiracje do własnego rozwoju ponieważ wraz ze wzrostem ich kwalifikacji zwiększa się również często pozycja lub też poziom zarobków.

Głównym celem coachingu jest intensywne doskonalenie umiejętności w takich kategoriach jak zarządzanie personelem, zarządzanie i koordynacja pracy poszczególnych grup pracowników co skutkuje zwiększoną efektywnością kadry pracowniczej jak również wyższymi osiągnięciami indywidualnymi. Szkolenia tego typu są idealną inwestycją dla dynamicznie rozwijających się firm widzących w inwestycji w pracowników własne korzyści długoterminowe.

Jakie zatem są korzyści z coachingu dla organizacji a jakie dla osoby, która ukończy taki kurs? Głównymi korzyściami płynącymi z coachingu jest zdecydowanie wyższa efektywność kadry menadżerskiej widocznej we wzroście motywacji i zapewniająca mocny i efektowny rozwój firmy czy też przedsiębiorstwa. Korzyści objawiają się również w sferze materialnej ponieważ firma osiąga założone cele i podjęte zdawania w zdecydowanie krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pieniężnym. Istnieją również korzyści w sferze komunikacji interpersonalnej, które dzięki poprawie relacji pomiędzy pracownikami i komunikacji wewnętrznej danych grup tworzą odpowiednią, sprzyjającą pracy atmosferę, która ma swoje odzwierciedlenie w osiągnięciach pracowników.

Kursy z coachingu to nie tylko znaczne korzyści dla firmy zatrudniającej danego kursanta ale również szereg korzyści skierowanych bezpośrednio w niego. Każda osoba po ukończonym kursie z biznes coachingu posiada zdecydowanie większą efektywność w pracy jak również samoświadomość pełnionej przez siebie funkcji menadżerskiej. Jednym z wielu założeń takiego szkolenia jest zwiększenie efektywności menadżera poprzez nauczenie go sposobów budowania dobrych relacji z nadzorowanym zespołem, wykorzystanie własnego potencjału co skutkuje zdecydowanym wzrostem pewności siebie i widoczne jest w momencie podejmowania decyzji w sytuacjach o charakterze kryzysowym. Coaching biznes jest ukierunkowany na poprawę wydajności pracownika dzięki czemu staje się on idealną inwestycją w kadrę pracowniczą.

Nauka e-public relations

Jedną z najważniejszych gałęzi znanego powszechnie public relations jest e-public relations. Czym się różni i czym się zajmuje? E-PR to wszelkie działania reklamowe i typowe dla public relations ale skupione jedynie na największym obecnie źródle wiadomości czyli internecie. Umożliwiają one promocję w największym znanym człowiekowi środowisku lub też kreowanie multimedialnego wizerunku ukierunkowanego na szeroki odbiór.

E- public relations tak samo jak i zwykły PR posiada specyficzne narzędzia oraz instrumenty niezbędne do zadań PR. Różnią się one znacznie między sobą ale głównie posiadają ten sam, nadrzędny cel – promocję. Należą do nich takie rzeczy jak biura prasowe o charakterze online, które umożliwiają prowadzenie internetowych konferencji. Występują tutaj również działania typu mailing, który występuje w zwykłej e-mailowej postaci i rozsyłany jest na adresy mailowe użytkowników różnych portali połączone często z elementami marketingu wirusowego polegającego z kolei na tym, że sami klienci rozpowszechniają pomiędzy sobą reklamę i budują obraz firmy. Przykładem tego mogą być śmieszne filmiki czy zdjęcia, które rozchodzą się po sieci i promują dany produkt czy całe przedsiębiorstwo. Jednym z najważniejszych narzędzi są działania NPRS czyli tak zwane pozycjonowanie (SEO) danych stron czy artykułów na odpowiednio wysokich pozycjach w wyszukiwarkach internetowych ( np. google, yahoo).

Główne cele e-public relations są praktycznie identyczne jak klasycznego PR. Są one jednakże skierowane do dużo większej grupy odbiorców przez co działania powinny być podejmowane ze szczególną uwagą i dokładnością ponieważ będą one działały nie tylko w momencie powodzenia ale mogą również zniszczyć wizerunek firmy raz na zawsze i odebrać zaufanie jakie było w niej wcześniej pokładane. Dlatego istotna jest dokładna nauka teorii e-PR przed zastosowaniem go w praktyce. Można odnaleźć wiele rodzajów kursów, szkoleń czy też treningów uzupełniających, które umożliwią poznanie teorii e-public relations przed użyciem go w praktyce. Jeśli zatem chcemy by doświadczony piarowiec poszerzył zakres swoich działań na światową sieć internetową to kurs e-PR był by zdecydowanie wskazany ponieważ nie dość, że jest to świetna okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych to również do nabycia odpowiedniego doświadczenia w celu uzyskania odpowiednich wyników z przyszłej kampanii.

Public relations w praktyce

Public relations jest dziedziną, która mimo dużego podłoża teoretycznego jest ściśle praktyczna. Można rozważać tutaj teoretyczne zagadnienia lub symulacje sytuacyjne jednakże wszystko to sprowadza się do działań praktycznych. Jak zatem wygląda public relations w praktyce?

W zależności od rodzaju działań jakie obejmuje dana gałąź public relations takich jak między innymi marketing, zarządzanie, komunikacja z opinią publiczną można mówić o różnych celach i narzędziach w praktycznym zastosowaniu PR-u. W przypadku działań o charakterze marketingowym główne zadanie to kreowanie dobrego wizerunku firmy lub też organizacji za pomocą przekazywania odpowiednio przygotowanych informacji na temat przedsiębiorstwa. Przekazywanie takich danych do opinii publicznej najczęściej dotyczy produktów lub usług przy użyciu tak zwanych liderów opinii czyli konsumentów, którzy mają najsilniejszy wpływ na opinie reszty ludzi przez co określają ich upodobania zakupowe. Jednakże liczą się tutaj nie tylko liderzy opinii. Informacje są również przekazywane przy bezpośrednim użyciu mediów. Profesjonalni piarowcy często definiują bardzo wąską grupę docelową, która staje się odbiorcom ich działań w celu jak najlepszego przygotowania zadowalającej ich oferty.

Komunikacja społeczna, będąca kolejnym działem public relations charakteryzuje się innym podejściem. Tutaj mamy do czynienia z przede wszystkim zarządzaniem komunikacją oraz oddziaływaniem na opinię konsumenta. Dzięki temu piarowcy spełniają zadanie dotyczące wykreowanie w świadomości swoich odbiorców takie rzeczy jak konieczność istnienia danego przedsiębiorstwa, jej kompatybilność z otaczającą rzeczywistością i wiele innych czynników, które mają na celu wytworzenie zaufania ze strony konsumentów oraz stworzenia dobrego wizerunku firmy. Trzecią i ostatnią gałęzią jest system działań związanych z zarządzaniem. Tutaj strategia obejmuje osiągniecie jak najlepszych wyników związanych ze efektywnym, sprawnym i planowanym komunikowaniem zarówno wewnątrz organizacji jak również z jej otoczeniem.

Public relations używane w praktyce zależy w dużej mierze od piarowca i upodobanych przez niego metod w wypadku danej sytuacji. PR jest dziedziną na tyle nie określoną, że trudno stwierdzić jakie działania w jakiej sytuacji staną się najlepsze. Wszystko zależy nie tylko od rodzaju działań ale również od formy i intencji z jaką zostaną one użyte.

Narzędzia i instrumenty public relations

Public relations tak samo jak każda inna dziedzina posiada swoje własne, specyficzne narzędzia i środki za pomocą, których osiąga dane dla fachu cele. Różnią się one co prawda w zależności od rodzaju public relations jednakże swobodnie można wyróżnić kilka, które stają się podstawą w procesie dbania o reputację i komunikację zarówno wewnątrz firmy jak i z otaczającym ją środowiskiem. Utrzymanie odpowiedniego poziomu zarówno opinii jak i komunikacji stanowi nie lada wyzwanie dla każdego specjalisty do spraw public relations. W tym miejscu jednak pojawiają się narzędzia i instrumenty, które umożliwiają im swobodne, praktyczne zastosowanie PR-u.

Główne narzędzia PR-u to przede wszystkim tak zwane media relations ( w tłumaczeniu dosłownie relacje z mediami). Tak jak wskazuje nazwa jest to po prostu współpraca z mediami, która posiada dwa poszczególne kanały działania. Pierwszym z nich jest zapewnianie przepływu aktualnych informacji, które są wiarygodne i rzetelne, drugim natomiast co cały proces kształtowania odpowiednich relacji z mediami dzięki czemu uzyskiwane jest zainteresowanie mediów danym przedsiębiorstwem dzięki czemu do opinii publicznej przekazywane są na bieżąco wszelakie osiągnięcia i aktualne wiadomości na temat przedsiębiorstwa.

Kolejnym narzędziem czy też instrumentem PR-u jest tworzenie tożsamości organizacji czyli tak zwane Corporate identity ( w skrócie CI). Te działania mają na celu tworzenie w świadomości powszechnej dobrego i godnego zaufania wizerunku przedsiębiorstwa – korzystnego obrazu firmy. Działania te posiadają jednak pewne zasady, których stosowanie przyczynia się do zwiększonej efektywności. Przede wszystkim wszelkie działania muszą być konsekwentne i spójne na tyle by nie zamącać stworzonego wcześniej wizerunku. Zapobiega to załamaniu obrazu i utraty zaufania konsumentów.

Następnym i chyba znanym przez większość z nas jest sponsoring. Spotykamy się z tym pojęciem na co dzień ale nie do końca wiemy co ono oznacza. Czym zatem jest sponsoring w pojęciu public relations? Sponsoring to zasady sponsorowania określane w umowie jaką zawierają pomiędzy sobą podmiot sponsorowany oraz sponsor. Stanowi on określenie takich czynników jak na przykład udział przedsiębiorstwa w cało0kształcie kosztów danego przedsięwzięcia oraz w główne zasady sposobów prezentowania znaku firmowego sponsora.

Ostatnim narzędziem jest lobbing. Określa on działania mające na celu umieszczenie przedsiębiorstwa w różnych aspektach życia codziennego ( życie społeczne, polityczne i np. zawodowe). Jego działanie to rozpowszechnianie idei cech istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa dzięki czemu umożliwia on pozyskiwanie odpowiednich partnerów w celu realizacji przedsięwzięć. Obecnie w świadomości społecznej pojęcie to ma bardzo negatywne znaczenie. Należy jednak pamiętać, że “grupa nacisku” służy obronie interesów ekonomicznych i gospodarczych a wszelkie jej działania są utrzymane w pełni etycznej i moralnej formie.

Praca jako specjalista od promocji

Każdy z nas, zarówno ten, który dopiero wchodzi w dorosłe życia jak i osoba, która już od dawna jest osobą dorosłą pragnie zdobyć dobrze płatną pracę zapewniającą spełnienie zawodowe i możliwość utrzymania własnej egzystencji na odpowiednim poziomie materialnym. Dlatego przed pójściem na studia czy też wybraniem odpowiedniego kursu wiele osób przez długi czas analizuje na co obecnie jest zapotrzebowanie i w tym właśnie kierunku rozpoczyna swoją edukację. Istnieją zawody popularne jedynie sezonowo oraz takie, na które jest ciągłe zapotrzebowanie. Jednym z nich jest właśnie specjalista do spraw promocji.

Fach specjalisty do spraw promocji jest dość poszukiwanym zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą produktów lub też usług. Na internecie możemy znaleźć wiele ogłoszeń o pracę umieszczanych przez różne firmy chcące posiadać w swojej “załodze” profesjonalistę, który zajmie się wszelkimi działaniami promocyjnymi obejmującymi zarówno produkty i usługi oferowane przez daną organizację ale przede wszystkim będzie zajmował się tworzeniem odpowiedniego jej wizerunku i kształtowania jej obrazu w świadomości społecznej. Dlatego właśnie pomysł ubiegania się o pracę na takim stanowisku a nawet edukacji w tym kierunku staję się bardzo dobrym pomysłem na przyszłość.

Wyróżnić można w zasadzie kilka typów specjalistów do spraw promocji. Pierwszym z nich jest ten najbardziej klasyczny, którego zakres obowiązków sprowadza się do sprzedaży rzeczywistej. Polega to głównie na tym, że specjalista zajmuje się aktualnymi analizami sytuacji rynkowej i stwierdzaniem na jakie produkty będzie najwyższy popyt, a które natomiast należy poddać odpowiednim promocją. Działania te mają na celu pozyskanie jak największej ilości konsumentów oraz przyciągnięcie jak największej uwagi i zainteresowania.

Wraz ze wzrostem zainteresowania jakim obdarzony został przez ludzi internet wiele przedsiębiorstw postawiło wszystko na reklamę internetową, która z założenia dociera do największego grona odbiorców. Jak wiadomo tam gdzie reklama tam i promocja więc wykształciła się również gałąź internetowej promocji. Przedsiębiorcy poszukują osób, które będą na tyle wykwalifikowane by z pełną odpowiedzialnością mogły się zająć wszelakimi działaniami związanymi z promocją internetową. Taka praca wymaga jednak połączenie umiejętności promocyjnych, public relations oraz oczywiście w pewnym stopniu zdolności informatycznych.

Author

Maciej Ślesicki

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto przeczytać także