Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

O naszym doradztwie

Wsparcie młodych i dobry start na rynku pracy

Chcesz bezpłatnie podnieść kwalifikacje? Jesteś osobą długotrwale bezrobotną? Oferujemy kursy i szkolenia:
Peter Adams
wsparcie w procesie wchodzenia na rynek pracy

Darmowe szkolenia
dla osób bez pracy

Jak dostać się na kurs finansowany z PUP?

związku z tym, iż bezrobocie w naszym kraju jest w dalszym ciągu bardzo wysokie, niełatwo też jest znaleźć dobrą pracę, w szczególności gdy mówimy o osobach, które przez długi czas nie mogą dostać zatrudnia. Dlatego głownie z myślą o nich powstają kursy kwalifikacyjne i doskonalące, które są finansowane przez urzędy pracy. Oczywiście, nie są one adresowane do wszystkich, gdyż aby móc w nich wziąć udział, trzeba spełnić określane warunki.

Jedną z form pomocy dla osób bez pracy są kursy kwalifikacyjne lub doskonalące, które są refundowane z funduszy unijnych. Warto podkreślić to, że są one prowadzone na najwyższym poziomie, dlatego można się dzięki nim naprawdę wiele nauczyć. W pierwszej kolejności należy wspomnieć tu o darmowych szkoleniach zawodowych, które są adresowane głównie dla mężczyzn. Otóż, zezwalają one panom na naukę nowego fachu, który pozwoli im na znalezienie pracy. Z pewnością, największym zainteresowaniem cieszą kursy na cieślę, glazurnika, hydraulika czy kucharza.

Nie zapominamy także o praktycznych szkoleniach na wózek widłowy czy operatora koparki, gdyż umiejętność obsługi tegoż sprzętu jest niezwykle ceniona na rynku pracy. Godne plecenia są również szkolenia na instruktora nauki jazdy, gdyż coraz więcej osób pragnie zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem, ale aby to było możliwe, trzeba najpierw zapisać się na kurs nauki jazdy. Nie mniejszą popularnością cieszą się szkolenia z obsługi kasy fiskalnej, gdyż bez ich ukończenia nie można pracować nawet małym sklepiku. Trzeba też powiedzieć o tym, iż z funduszy unijnych są organizowane również kursy dla rencistów i emerytów, którzy wcale nie są gorszymi pracownikami od ludzi młodych. Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo chętnie uczestniczą oni w zajęciach językowych, komputerowych czy też ruchowych.

Jakie szkolenia i kursy zawodowe wybrać?

Godne polecenia są również szkolenia dla pań na wychowanym i kobiet w ciąży, które także dbają o to, by zakończonym urlopu macierzyńskiego bądź wychowawczego w dalszym ciągu być atrakcyjnym pracownikiem. W tym celu chętnie uczestniczą w kursach, np. z księgowości lub reklamy. Warto też powiedzieć o tym, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się kursy dla ludzi młodych, którzy dopiero co ukończyli szkołę lub są jeszcze w klasie maturalnej. Przede wszystkim, młodzież najczęściej bierze udział w zajęciach z asertywności, reklamy a także stylizacji czy wizażu. Z pewnością, zawsze modne są warsztaty językowe. Ale mowa tu o kursach nie tylko z angielskiego, ale i z francuskiego, włoskiego czy hiszpańskiego, gdyż znajomość tych języków umożliwia nam także znalezienie wymarzonej pracy za granicą. Musimy jednak zwrócić uwagę na to, że aby móc uczestniczyć w kursach dofinansowanych  z PUP, musimy spełnić określone formalności. W pierwszej kolejności powinniśmy się zapoznać z ofertą refundowanych warsztatów, wybrać szkolenie idealne dla siebie i złożyć odpowiedni wniosek w danym urzędzie pracy.

A, więc każdy się chyba zgodzi z tym, iż lista bezpłatnych kursów dla bezrobotnych jest bogata, dlatego każdy powinien wśród nich znaleźć szkolenie, które będzie odpowiadało jego zainteresowaniom.

najpopularniejsze szkolenia Unijne

Szkolenia z Unii Europejskiej dla matek na wychowawczym i kobiet w ciąży

Powrót do pracy dla kobiety, która urodziła dziecko i przebywała na urlopie macierzyńskim, a później wychowawczym bywa trudny. Dlatego, aby był on łatwiejszy, organizowane są dla matek na wychowawczym liczne kursy, które pozwalają im pozostać w dalszym ciągu atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawcy. Oczywiście, wyżej wspomniane szkolenia refundowane są z funduszy unijnych i mogą z nich także korzystać bezrobotne kobiety, który nigdy wcześniej nie pracowały przed urodzeniem dziecka.

Warto podkreślić to, iż osoby, pragnące wziąć udział w tego rodzaju projektach powinny się udać do Urzędu Marszałkowskiego w danym województwie, który ma za zadanie koordynację tego działania. Należy wspomnieć o tym, iż w ramach tego programu kobiety na  wychowawczym mogą wziąć udział m.in. w kursach językowych. Nie ulega wątpliwości to, że owe zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami, dzięki czemu matki mogą nauczyć się, np. angielskiego czy francuskiego w zawrotnym tempie. Ponadto, mają one możliwość uczestnictwa w zajęciach komputerowych. Nie mniej popularne są szkolenia z księgowości czy warsztaty, na których można się nauczyć sporządzać biznes plan lub poznać zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na uwagę zasługuje też fakt, iż wiele z tych szkoleń odbywa się za pośrednictwem Internetu, w związku z czym tak naprawdę nie musimy wychodzić z domu, by w nich uczestniczyć. Ogromną ich zaletą jest, to że bierzemy w nich udział, kiedy chcemy, gdy mamy odrobinę wolnego czasu. A, co najważniejsze nie cierpią na tych maluchy, których nie musimy zostawiać pod opieką innych osób, by skorzystać z danego kursu.

Nie zapominamy również tu o kobietach w ciąży, które także mogą brać udział w ciekawych warsztatach, jeżeli pozwala im na to własne samopoczucie. Trzeba powiedzieć o tym, iż ciąża to nie choroba, w związku z czym przyszła matka może zapisać na kurs kwalifikacyjny czy doskonalący. Z pewnością, ze względu na zdrowie matki i dziecka nie powinien on trwać zbyt długo, by nie był zbyt wyczerpujący. Niewskazane jest też wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem. Dlatego jak najbardziej odpowiednie są zajęcia z masażu czy też warsztaty rekreacyjno-ruchowe. Ponadto, mile widziane są kursy z arteterapii, które uczą twórczego myślenia, pozwalają też osiągnąć wewnętrzną równowagę.

W związku powyższym, unijne warsztaty dla matek na wychowawczym i kobiet w ciąży są bardzo potrzebne, posiadają wiele zalet i dlatego cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, a wpływ na to ma także fakt, iż są darmowe i prowadzone w atrakcyjny sposób

inne formy

Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Po pierwsze, mogą z nich skorzystać bezrobotni i zazwyczaj kierowane są one głównie do osób po 50 roku życia i ludzi młodych, którzy dopiero wkraczają na runek pracy. Warto podkreślić to, że osoby, które chcą skorzystać z kursu refundowanego z PUP, muszą się udać do konkretnej palcówki i zapytać, jakie szkolenia są finansowane przez urząd pracy w tym momencie. Z pewnością, najczęściej spotkamy z się warsztatami bardzo ogólnymi, typu komputerowymi, sekretarskimi, językowymi jak i z szkoleniami o węższym zakresie, np. z kursem operatora koparki. Ponadto, najczęściej szkolenie liczy 30 godzin w tygodniu rozłożonych w ciągu sześciu miesięcy. Jednak w uzasadnionych przypadkach wydłuża się ono nawet do dwóch lat.

Kolejno, musimy złożyć stosowny wniosek, w którym wyrazimy chęć uczestnictwa  w danym kursie. Należy zwrócić uwagę na to, iż niezbędne formularze zazwyczaj dostępne są na stronie internetowej określonej placówki. Ważne jest, by jak najszybciej złożyć pełną dokumentacją, gdyż niekiedy rekrutacja na kurs odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Czasami zbiera się też komisja, która rozpatruje zasadność wniosków i na kurs kieruje tych bezrobotnych, którzy mają największe szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia.

Poza tym, kursy dla bezrobotnych finansowe z PUP mogą posiadać zarówno charakter indywidualny jak i grupowy i prowadzone są zazwyczaj w dni powszechnie. Ponadto, jeżeli bezrobotny odmówi udziału w warsztatach lub ich nie ukończy, traci on status osoby bezrobotnej na okres 90 dni. Poza tym, osobie niepracującej, która korzysta ze szkolenia przysługuje stypendium fundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120 % zasiłku i jest ono wypłacane w pełnej kwocie, kiedy szkolenie trwa minimum 150 godzin miesięcznie. Jeżeli w trakcie odbywania warsztatów kursant pobiera stypendium, to  nie ma on już prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Warto podkreślić to, iż największe szanse mamy na dostanie się na kurs finansowany z PUP na początku roku kalendarzowego, kiedy to urzędy otrzymują nowe środki, które mogą przeznaczyć na dokształcanie osób niepracujących.