Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Kursy finansowane z EFS

Obecnie wiele szkoleń i kursów dla pracowników socjalnych finansowanych jest z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nie dziwi zatem fakt ich coraz większej popularności, zarówno wśród absolwentów studiów wyższych jak i pracowników domów opieki społecznej oraz ośrodków pomocy społecznej.

Ze względu na częściowe lub nawet całkowite finansowanie szkoleń socjalnych przez Unię Europejską, możliwym stało się w ostatnich latach zaproponowanie tego typu kursów szerszemu gronu odbiorców. Dziś mogą w nich brać udział już nie tylko studenci i absolwenci kierunku praca socjalna, socjologia lub pedagogika, ale również bezrobotni czy dotychczasowi pracownicy ośrodków pomocy społecznej w gminach i miastach.

Obecnie szkolenia unijne dla pracowników socjalnych organizowane są zarówno przez władze gmin, uczelnie wyższe oraz prywatne firmy, czerpiące środki z Europejskiego Funduszu Socjalnego. Co więcej, w ofercie wielu organizatorów znaleźć można również specjalne szkolenia, zaznajamiające kadrę instytucji społecznych z możliwością czerpania środków unijnych na podstawie opracowania projektów i planów.

Celem tego rodzaju kursów unijnych jest przygotowanie pracowników socjalnych do tworzenia własnych projektów i uzyskiwania środków materialnych, potrzebnych na ich realizację. W trakcie kursu dowiedzieć się więc można jak poprawnie przygotować kosztorys i budżet projektu, jak łatwo  rozliczać poszczególne projekty i jak, krok po kroku napisać dobry i innowacyjny projekt socjalny.

Kurs finansowany z EFS – kwalifikacje

Co więcej, kursy finansowane z EFS najczęściej obejmują nie tylko blok wykładów, ale również zajęcia praktyczne, takie jak ciekawe warsztaty, interaktywne prezentacje czy spotkania i dyskusje. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują specjalny certyfikat, potwierdzający ich uczestnictwo oraz zdobyte kwalifikacje.

Dzięki uzyskanej podczas szkolenia wiedzy i nabytym nowym doświadczeniom, kursanci są gotowi do podjęcia pracy w domach opieki społecznej, gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej czy jako, chociażby asystenci rodziny. Dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy w charakterze pracownika socjalnego, będzie również udokumentowany wolontariat w domu starców czy hospicjum oraz dokumentacja prowadzenia zajęć z dziećmi i rodziną.

Umiejętność sprawnego i efektywnego tworzenia, pozyskiwania środków i realizowania projektów unijnych z kolei z pewnością szybko zaprocentuje podczas pracy socjalnej, jak i w instytucjach kulturalnych czy państwowych.

Author

Maciej Ślesicki

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto przeczytać także