Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Kursy dla pracowników, szkolenia dla bezrobotnych – jak się kwalifikować?

Akademia szkoleń pracowniczych

Wiele prywatnych firm, jak również i państwowych instytucji oferuje profesjonalny system szkoleń pracowniczych oraz specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego. Tego typu działania pozwalają między innymi na uzupełnienie wykształcenia oraz nierzadko zmianę dotychczasowego zawodu (kursy przekwalifikowujące).

Seminaria, konferencje i szkolenia mogą być prowadzone zarówno w siedzibach specjalistycznych firm, jak i drogą internetową. Nauka w systemie zdalnym (czyli tzw. e-learning) cieszy się sporą popularnością na całym świecie, a z każdym rokiem zyskuje coraz większa rzeszę zwolenników także w naszym kraju. Jest to doskonała forma nauki języków obcych i zarazem alternatywa wobec szkół językowych dla dorosłych.

Załamanie światowej gospodarki, które to miało miejsce w roku 2008 w niewielkim, choć odczuwalnym na rynku pracy, stopniu dotknęło także Polskę. Echa tego wydarzenia do dnia dzisiejszego odbijają się na kondycji krajowych przedsiębiorstw. Spory odsetek bezrobocia i niewielki wybór na rynku zatrudnienia sprawia, iż Polacy coraz częściej dokonują tzw. przekwalifikowania. Ponadto edukacja zawodowa dla bezrobotnych oraz profesjonalne doradztwo zawodowe na przestrzeni lat rozwijają się niezwykle prężnie. Pracodawcy mają możliwość zatrudniania wykwalifikowanego personelu, co daje wymierne efekty dla kondycji polskiej gospodarki.

Szkolenia dla dorosłych, a także aktywizacja osób starszych (kursy dla seniorów) to doskonałe pomysły pozwalające na czynność zawodową i poszerzanie swojej wiedzy (nie tylko zawodowej) ludzi w wieku średnim, a nawet emerytalnym. Bardzo modnymi, a przede wszystkim skutecznymi w ostatnim czasie stały się również szkolenia z nowoczesnych technik sprzedaży.

Jak się przekwalifikować ?

Motywy zmiany dotychczas wykonywanego zawodu zwykle bywają różne. W znakomitej większości przypadków dotyczy to jednak redukcji etatów w przedsiębiorstwach. W ostatnich latach ten proces w wielu firmach podyktowany był światowym kryzysem gospodarczym.

Poradnictwo zawodowe między innymi ma na celu pomoc w umiejętnym przekwalifikowaniu się. Poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia (głównie dla osób bezrobotnych) analizowana jest dotychczasowa ścieżka kariery zawodowej oraz predyspozycje i kompetencje osoby starającej się o zmianę zawodu na bardziej przyszłościowy.

Obecnie bardzo popularne są wszelkie kursy komputerowe, związane z rachunkowością, jak również szkolenia z zakresu kosmetyki, fryzjerstwa i gastronomii. Ogromne wzięcie na rynku pracy mają także operatorzy wózków widłowych. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy bardzo często oferują tego typu szkolenia dla osób pozostających bez pracy. Kolejnym bardzo ciekawym pomysłem jest przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej.

W przekwalifikowaniu najważniejsze są pasje, inspiracje zawodowe oraz dotychczas nabyte umiejętności. W przypadku ich braku można skorzystać z kompleksowych szkoleń oferowanych przez różnego rodzaju instytucje państwowe oraz prywatne. To właśnie dzięki nim możliwe jest ułożenie indywidualnego planu kariery i co najważniejsze – wzięcie spraw w swoje ręce, wykonując pierwszy krok naprzód w staraniu się o nowe zatrudnienie. Zdobyte wcześniej doświadczenie na zajęciach teoretycznych i praktycznych z pewnością okaże się pomocne.

Szkolenia dla pracowników

Obecnie specjalistyczne szkolenia pracownicze są już normą obowiązującą w polskich firmach (małych i wielkich przedsiębiorstw). Inwestując w kursy doszkalające personel, pracodawcy decydujący się na taki krok, zyskują przewagę potencjału ludzkiego (poprzez wzrost kompetencji pracownika) i w rezultacie odnoszą większe sukcesy w dziedzinie gospodarki.

Najbardziej popularne i zarazem obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Są one związane bezpośrednio z czynnościami wykonywanymi w danym przedsiębiorstwie i należą do tzw. „szkoleń twardych”. Dokształcanie pracowników odbywa się natomiast w ramach „szkoleń miękkich”. Odpowiednio wykwalifikowany i zmotywowany do działania personel to klucz do często ogromnych zysków. Ułatwia to przede wszystkim pozyskiwanie nowych klientów i rozwoju biznesu.

Kursy z dziedziny marketingu, takie jak np. nowoczesne techniki sprzedaży od kilku lat przynoszą wspaniałe efekty w międzynarodowej gospodarce. Połączenie dokładnej i specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny z kompetencjami interpersonalnymi szczególnie zauważalne jest w branży ubezpieczeniowej. Ciągle zmieniające się przepisy wymagają przeprowadzania częstych szkoleń dla pracowników, a znajomość poszczególnych zagadnień odgrywa tutaj niezwykle istotną rolę w kontakcie z klientem.

Systematyczne udoskonalanie kompetencji zawodowych w zaplanowanym cyklu szkoleniowym jest również bardzo istotnym elementem budowania przewagi nad konkurencją.

Kursy i szkolenia dla bezrobotnych

Kursy oraz specjalistyczne szkolenia dla bezrobotnych są doskonałą propozycją dla osób poszukujących pracy. Ponadto stwarzają one możliwość zmiany zawodu (przekwalifikowanie) na bardziej przyszłościowy na rynku pracy.

Wszelkie zajęcia edukacyjne dla bezrobotnych organizowane są przez różnego rodzaju ośrodki szkoleniowe, zajmujące się doradztwem zawodowym. Ich działalność jest dofinansowywana z funduszy unijnych, dlatego też z reguły takie kursy i szkolenia są bezpłatne.

Do najpopularniejszych instytucji w Polsce, oferujących szkolenia dla bezrobotnych należą bez wątpienia :
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
Informatyczne Centra Informacyjne (ICE),
Akademickie Biura Karier,
Ochotnicze Hufce Pracy (OHP),
Europejski Portal Mobilności Zawodowej (EURES).

Szkolenia oferowane przez te instytucje obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Jakie więc korzyści płyną z uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach? Przede wszystkim pomagają one zaplanować karierę zawodową, a także utorować drogę do znalezienia właściwej dla danej osoby pracy. Szkolenia takie stawiają na doskonalenie zdolności interpersonalnych i rozwój osobisty bezrobotnego. Dotyczy to między innymi sztuki negocjacji i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Zwrócenie uwagi na umiejętne korzystanie z internetu w celu przeszukiwania ofert pracy, odpowiednie przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej to główne tematy szkoleń dla osób bezrobotnych. Organizowane są także zajęcia warsztatowe doszkalające do wybranego zawodu.

Kursy dla dorosłych

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia stało się w ostatnich latach bardzo modne, a przede wszystkim potrzebne z uwagi na stale zmieniający się rynek pracy oraz ciągłe przemiany demograficzne. To bardzo istotny element dla reform społeczno-gospodarczych, zwanych Strategią Lizbońską.

Unijny program 45 +, ma na celu umożliwienie dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ludziom w wieku od 45 lat wzwyż. Specjalistyczne szkolenia dla tej grupy wiekowej pozwalają ich uczestnikom na uwierzenie w siebie i swoje możliwości. Kursy są całkowicie bezpłatne, dzięki dofinansowaniu z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji osób dorosłych, daje wymierne korzyści gospodarcze. Zwiększa wydajność firm, a tym samym generuje ich wyższe zyski. Głównymi celami szkoleń dla osób dorosłych jest także podniesienie poziomu ich kreatywności oraz chęci do bardziej wydajnej pracy. Ponadto należą do nich : rozwijanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia, poznanie swoich słabych i mocnych stron, zwiększenie siły przebicia poprzez pomysły i inicjatywy w grupie oraz radzenie sobie ze stresem.

Odpowiednio wykwalifikowani trenerzy, z którymi spotykają się kursanci podczas takich bezpłatnych szkoleń stosują materiały szkoleniowe oraz środki dydaktyczne, które w niezwykle łatwy i przejrzysty sposób przekazują potrzebną im wiedzę. Tempo realizacji programu jest dostosowane do możliwości uczestników kursów, a wszelkie treści przekazywane są w jak najbardziej zrozumiały dla nich sposób.

Szkolenia dla seniorów

Osoby starsze, jak również i te w wieku emerytalnym wcale nie muszą być skazane na swoistą banicję poza granicę społeczeństwa. W ramach unijnych programów, również w naszym kraju organizowane są różnego rodzaju kursy i szkolenia dla seniorów. Jest to ogromna szansa na aktywizację osób starszych.

Szkolenia z zakresu języków obcych oraz kursy komputerowe to obecnie najpopularniejsze działania w kierunku doskonalenia umiejętności ludzi w wieku emerytalnym. To właśnie dzięki nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności są oni w stanie podjąć dodatkową pracę, a wielu przypadkach także odkryć nową życiową pasję. Wiele z takich osób czerpie wielką satysfakcję z możliwości doskonalenia samego siebie i chętnie zapisują się na kolejne zajęcia.

Należy pamiętać, że nigdy nie jest za późno na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Tematyka szkoleń jest różnorodna, dlatego każdy senior powinien tutaj wybrać coś ciekawego dla siebie. Przykładowo dzięki kursom komputerowym i z zakresu obsługi internetu, emeryci uzyskują płaszczyznę porozumienia z dziećmi i wnukami. Po ukończeniu takiego szkolenia potrafią już korzystać z programów tekstowych, przeglądarek internetowych, komunikatorów oraz wysyłać wiadomości drogą elektroniczną. W dzisiejszych czasach jest to niezwykle cenne.

Szkolenia dla seniorów dają emerytom poczucie dowartościowania społecznego oraz sprawiają, iż nie czują się wyalienowani ze względu na brak aktywności zawodowej. Ośrodki szkoleniowe dostosowują bowiem program do zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie.

Szkolenia marketingowe

Szkolenia z zakresu marketingu i nowoczesnych technik sprzedaży stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne, a popyt na tego typu usługi stale rośnie. Wiele firm z branży handlowej organizuje dla swoich pracowników specjalistyczne kursy zawodowe, mające na celu podniesienie ich umiejętności interpersonalnych i zdobywaniu biegłości w negocjacjach. W kontakcie z klientem te dwa elementy pełnią bowiem kluczową rolę.

Uczestnicy szkoleń marketingowych poznają najbardziej zaawansowane zasady rządzące światem handlu. Ich nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania sprzedażą, asertywności, mowy ciała, telemarketingu oraz technik negocjacji. Szczególnie ten ostatni element jest niezwykle istotny w marketingu. Kursy negocjacyjne dostarczają odpowiedniej wiedzy z kręgu umiejętnych rozmów z klientami oraz z szczególnych przykładów negocjacji, takich jak np. windykacja.

Produkt zareklamowany w umiejętny sposób, w znakomitej większości przypadków odnosi sukces marketingowy. Dlatego też warto inwestować w doszkalanie pracowników w dziedzinie technik sprzedaży, ponieważ w przyszłości może pozwolić to firmie na generowanie większych zysków oraz zaistnienie na rynkach krajowych i międzynarodowych. Kursy takie mają szczególne znaczenie w dobie rozrastającej się konkurencji w branży handlowej. Zaangażowanie w analizę indywidualnych potrzeb klienta jest tutaj bardzo ważne, ponieważ pozwala to na jego zadowolenie i chęć dalszej współpracy z daną firmą.

Kursy językowe

Otwarcie na rynki międzynarodowe przynosi spore korzyści dla wielu przedsiębiorstw. Jednak aby dotrzeć do klientów zagranicznych, konieczne jest nawiązanie z nimi bezpośredniego kontaktu. To właśnie w tym celu dla pracowników organizowane są kursy i szkolenia z zakresu nauki języków obcych. Mogą odbywać się zarówno w siedzibie danej firmy, jak i w szkołach językowych. Najbardziej nowoczesną formą takiej nauki jest e-learning, czyli szkolenia przez internet. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to nie tylko nauczania języków obcych.

Uczestnicy pracowniczych kursów językowych na zajęciach uczą się umiejętności komunikatywnego porozumiewania się z zagranicznym klientem. Sama znajomość podstaw danego języka często nie jest wiedzą wystarczającą. Konieczne jest tutaj przeprowadzenie szkoleń z zakresu specjalistycznej terminologii. Znajomość różnego rodzaju zagadnień charakterystycznych dla danej branży, pozwala na przeprowadzenie sprawnych negocjacji z firmami z spoza granic kraju.

Ośrodki szkoleniowe w swojej ofercie z reguły proponują kompleksowy system szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, japońskiego, a także chińskiego. Są to najbardziej popularne języki używane w kontaktach biznesowych, ale nie jedynie z zakresu których odbywają są kursy. Mogą być one zarówno indywidualne, jak i prowadzone w formie zajęć grupowych. Ponadto każdy uczestnik ma do dyspozycji wykwalifikowanego native speakera, który posiada kierunkowe wykształcenie ekonomiczne.

E-learning

E-learning jest obecnie najbardziej nowoczesną formą zdalnego uczenia się w sieci. Dzięki zastosowaniu komputera oraz internetu, poprzez wykorzystanie specjalnej platformy e-learningowej, kursanci mogą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności z dowolnego miejsca na ziemi i o dowolnym czasie.

Szkolenia takie organizowane są dla uczestników w różnym wieku. Mogą być to zarówno kursy dla emerytów, jak i dla młodzieży. Trener i kursanci logują się na platformie e-learningowej. Jest ona czymś w rodzaju wirtualnej klasy. Prowadzący zajęcia udostępnia odpowiednie materiały szkoleniowe, a także jest dostępny do konsultacji na czacie oraz forum. Ponadto wysyła uczestnikom e-maile i sprawdza ich postępy w nauce.

Kursanci po zapoznaniu się z materiałem, przechodzą testy sprawdzające dotychczas nabytą wiedzę, rozwiązują różnego rodzaju ćwiczenia, komunikują się na żywo z trenerem oraz innymi uczestnikami mimo, iż bardzo często znajdują się oni w oddalonych od siebie lokalizacjach. Najistotniejsze jest, aby ich komputer był podłączony do sieci w tym samym momencie. W takiej sytuacji możemy mówić o tzw. komunikacji synchronicznej.

Niewątpliwymi zaletami e-learningu są : oszczędność czasu i pieniędzy, brak dezorganizacji pracy, monitoring wyników nauczania, dowolna liczba szkolonych osób, stałe doskonalenie programu szkoleniowego oraz nowoczesny sposób nauczania. Jest to także doskonała forma szkoleń pracowniczych, którzy doskonalą swoją wiedzę przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi.

Edukacja ustawiczna

Jako edukację ustawiczną należy rozumieć kompleks procesów oświatowych, formalnych, nieformalnych i incydentalnych, które przy użyciu odpowiednich metod umożliwiają uzupełnianie wykształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki temu osoby dorosłe mogą stale rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać swoją wiedzę naukową w takich instytucjach jak np. szkoły dla pracujących. Dzięki takim szkoleniom nierzadko mogą oni zdobyć nowy zawód i zmienić swoją postawę społeczną.

Edukacja ustawiczna jest charakterystycznym zjawiskiem współczesnej oświaty i stymuluje zmianę kierunku myślenia o systemach oświatowych. Jej koncepcją jest przede wszystkim proces dokonywania planowych zmian w całej osobowości człowieka, dzięki specjalistycznym kursom i szkoleniom (nie tylko zawodowym). Podnoszenie kwalifikacji i samodoskonalenie jest bowiem bardzo istotnym czynnikiem w dorosłym życiu każdego z nas.

Poza wspomnianymi wcześniej szkołami dla pracujących, instytucjonalnymi formami kształcenia ustawicznego mogą być ponadto : kursy zawodowe, studia podyplomowe, seminaria, szkolenia, a także placówki publiczne i niepubliczne, realizujące w określonym zakresie koncepcję tego rodzaju kształcenia.

Istnieją także trzy rodzaje edukacji ustawicznej, skomponowane przez Roberta J. Kidda. Są nimi : kształcenie w pionie, w poziomie oraz w głąb. Każda z nich wzbogaca rozumienie tego zagadnienia dzięki akcentowaniu jakości działań oświatowych oraz możliwości oświaty pozaszkolnej.

Author

Maciej Ślesicki

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Warto przeczytać także