Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Kursy dla pracowników, szkolenia dla bezrobotnych – jak się kwalifikować?

Akademia szkoleń pracowniczych Wiele prywatnych firm, jak również i państwowych instytucji oferuje profesjonalny system szkoleń pracowniczych oraz specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego. Tego typu działania pozwalają między innymi na uzupełnienie wykształcenia oraz nierzadko zmianę dotychczasowego zawodu (kursy przekwalifikowujące). Seminaria, konferencje i szkolenia mogą być prowadzone zarówno w siedzibach specjalistycznych firm, jak i drogą internetową. Nauka w […]

Kursy finansowane z EFS

Obecnie wiele szkoleń i kursów dla pracowników socjalnych finansowanych jest z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nie dziwi zatem fakt ich coraz większej popularności, zarówno wśród absolwentów studiów wyższych jak i pracowników domów opieki społecznej oraz ośrodków pomocy społecznej. Ze względu na częściowe lub nawet całkowite finansowanie szkoleń socjalnych przez Unię Europejską, możliwym stało się […]

Program szkoleń dla pracowników OPS

Program szkoleń dla pracowników OPS Ze względu na rosnącą popularność pracą socjalną w Polsce, instytucje społeczne oraz władze gmin i powiatów nierzadko organizują profesjonalne szkolenia i kursy dla pracowników ośrodków pomocy społecznej. Część z wiodących obecnie szkoleń dla pracowników socjalnych finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego, zatem korzystać z nich mogą nie tylko obecni pracownicy […]