Ponad 10 letnie doświadczenie pozwoliło nam dać wsparcie wielu adeptom na ich ścieżce kariery zawodowej i ułatwić im start w dorosłość.

Sprawdź co oferujemy

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie przedsiębiorstw społecznych – dotacje

Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolsce Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw

Konsultacje
i szkolenia

Wsparcie pomostowe (szkoleniowe i doradcze) po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Obranie celu
i strategie

Możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Planowanie kariery

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się

Pozyskiwanie funduszy

Badanie predyspozycji przedsiębiorczych połączone z indywidualizacją wsparcia

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wsparcie wraz z opracowaniem
Biznes planu

  • warsztaty z kompetencji cyfrowych i interpersonalnych,
  • stanowiska komputerowe niezbędne do przygotowania biznes planów,
  • szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania biznes planu przed założeniem działalności gospodarczej.
nasza misja

Informacje o projekcie i grantach

Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolsce Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw

Sprawdź oferowane formy wsparcia:

Pozyskiwanie środków

Szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Doradztwo i coaching

Doradztwo Doradztwo jest procesem dzielenia się wiedzą na konkretne tematy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań.

Wsparcie dla osób poszukujących pracy

Projekty realizowane w ramach projektu: Wiedza Edukacja Rozwój

Programy szkoleniowe

Automotywacja – pobudź się do działania; Efektywna komunikacja w obsłudze Klienta.

w czym możemy Ci pomóc?

Kompleksowe wsparcie dla
zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji!

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej województwa małopolskiego (powiaty:chrzanowski,olkuski,oświęcimski,wadowicki), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniemdziałalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Potrzebujesz finansów dla swojego biznesu?

Skontaktuj się z naimi! Doradztwo w zakresie funduszy i finansowania działalności MŚP. Wiedza i doświadczenie.

dotacje unijne
na rozwój firmy
zakończonych
projektów
lat
doświadczenia