Rodzaje wsparcia

Projekt został tak przemyślany i przygotowany, aby każda osoba, która weźmie w nim udział miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród wsparcia oferowanego w projekcie należy wymienić:

  • badanie predyspozycji przedsiębiorczych połączone z indywidualizacją wsparcia,
  • warsztaty z kompetencji cyfrowych i interpersonalnych,
  • stanowiska komputerowe niezbędne do przygotowania biznes planów,
  • szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania biznes planu przed założeniem działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w formie bezzwrotnej dotacji do wysokości 22.700,00zł,
  • szkolenia i doradztwo w formie wspacia pomostowego dla nowo utworzonych firm.