Nabór formularzy rekrutacyjnych

Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa XI z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

9 października 2017

Informujemy, że od dnia 23.10.2017 r. do 17.11.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru XI w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa XI z powiatów wadowickim i oświęcimskim

2 października 2017

Informujemy, że od dnia 16.10.2017 r. do 3.11.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IX w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa X z powiatów wadowickim i oświęcimskim

11 września 2017

Informujemy, że od dnia 25.09.2017 r. do 29.09.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IX w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa X z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

11 września 2017

Informujemy, że od dnia 11.09.2017 r. do 20.10.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru X w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa IX z powiatów wadowickim i oświęcimskim

1 sierpnia 2017

Informujemy, że od dnia 11.08.2017 r. do 8.09.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IX w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa IX z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

17 lipca 2017

Informujemy, że od dnia 31.07.2017 r. do 8.09.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IX w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa VIII z powiatów wadowickim i oświęcimskim

19 czerwca 2017

Informujemy, że od dnia 03.07.2017 r. do 02.08.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru VIII w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa VIII z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

29 maja 2017

Informujemy, że od dnia 12.06.2017 r. do 28.07.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru VIII w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa VII z powiatów wadowickiego i oświęcimskiego

4 maja 2017

Informujemy, że od dnia 19.05.2017 r. do 23.06.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru VII w powiatach wadowickiego i oświęcimskiego dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa VII z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

3 kwietnia 2017

Informujemy, że od dnia 18.04.2017 r. do 09.06.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru VII w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa VI z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego

7 marca 2017

Informujemy, że od dnia 22.03.2017 r. do 14.04.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IV w powiatach oświęcimskim i wadowickim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa VI z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

7 marca 2017

Informujemy, że od dnia 22.03.2017 r. do 07.04.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IV w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa V z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego

1 luty 2017

Informujemy, że od dnia 01.02.2017 r. do 08.03.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IV w powiatach oświęcimskim i wadowickim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa V z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

1 luty 2017

Informujemy, że od dnia 01.02.2017 r. do 03.03.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IV w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa IV z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

22 grudnia 2016

Informujemy, że od dnia 09.01.2017 r. do 27.01.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IV w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa IV z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego

13 grudnia 2016

Informujemy, że od dnia 29.12.2016 r. do 27.01.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru IV w powiatach wadowickim i oświęcimskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa III powiaty olkuski i chrzanowski

02 grudnia 2016

Informujemy, że od dnia 10.11.2016 r. do 05.01.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w powiatach olkuskim i chrzanowskim będzie prowadzony nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego. Informujemy o możliwości bezpłatnego konsultowania formularzy rekrutacyjnych.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa III

26 października 2016

Informujemy, że od dnia 10.11.2016 r. do 04.01.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w powiatach olkuskim i chrzanowskim będzie prowadzony nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego. Informujemy o możliwości bezpłatnego konsultowania formularzy rekrutacyjnych.


Ogłoszenie o naborze do projektu – Grupa III

26 października 2016

Informujemy, że od dnia 10.11.2016 r. do 02.12.2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w powiatach oświęcimskim i wadowickim będzie prowadzony nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego. Informujemy o możliwości bezpłatnego konsultowania formularzy rekrutacyjnych.


Ogłoszenie o II naborze w powiatach chrzanowskim i olkuskim

29 sierpnia 2016

Informujemy, że od dnia 12.09.2016 r. do 07.10.2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00 prowadzimy nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.

Ogłoszenie o II naborze w powiatach wadowickim i oświęcimskim

22 sierpnia 2016

Informujemy, że od dnia 5.09.2016 r. do 23.09.2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00 prowadzimy nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.

Ogłoszenie o I naborze

1 sierpnia 2016

Informujemy, że od dnia 16.08.2016 r. do 23.08.2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00 prowadzimy nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego.

W procesie rekrutacji przyjęte zostały następujące kryteria formalne:

  • Zgłoszenie do projektu musi zostać złożone na Formularzu rekrutacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie.
  • Formularz rekrutacyjny podlega ocenie jedynie w przypadku złożenia go w biurze projektu lub punkcie obsługi w wyznaczonym terminie.
  • Formularz rekrutacyjny musi zostać złożony w dwóch tożsamych wersjach: dwa egzemplarze w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).
  • Wersja elektroniczna formularza musi być zapisana w formacie „word” (doc/docx).
  • Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego w części A, części B i w części C – oświadczenia, muszą zostać wypełnione i czytelnie podpisane w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Część B Formularza Rekrutacyjnego nie może zwierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami).
  • Każda osoba aplikująca do projektu musi obligatoryjnie złożyć wraz z Formularzem rekrutacyjnym Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/ Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych § 5 ust. 1, z uwzględnieniem  § 4 ust. 16, skutkuje odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez dalszej oceny. Część B Formularza nie jest oceniana.

Jednocześnie jeżeli na etapie weryfikacji  formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż kandydat nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 3, Formularz rekrutacyjny kandydata nie podlega dalszej ocenie.

Oceny kandydatów pod względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A i części C Formularza rekrutacyjnego oraz dołączonego załącznika[1].

Niespełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej przedstawionych w części A, części C i w załączniku do formularza skutkuje odstąpieniem od oceny merytorycznej  (część B Formularza).