Listy rankingowe

Ostateczne listy rankingowe zostaną ogłoszone po zakończeniu okresu negocjacji oraz odwołań składanych przez Uczestników projektu.