Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty związane z procesem rekrutacji:

Wykaz osób zaangażowanych:

Regulamin Komisji Oceny Wniosków:

Dokumenty związane z uzyskaniem dotacji:

Wykaz Gmin w klasyfikacji DEGURBA wg powiatów:

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie gmin wg. klasyfikacji DEGURBA, co stanowi istotną pomoc przy przygotowaniu formularza rekrutracyjnego:

degurba