Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla grup V – XI z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego

Informujemy, iż dodatkowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Beneficjentów projektu z grup V-XI z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego będzie prowadzony w dniach od 24.05.2018 r. do 30.05.2018 r