Nabór wniosków o przyznanie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla grup III – XI z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla grup III – XI z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego prowadzony będzie w dniach od 28.02.2018 r do 12.03.2018 r.

Terminy i tematy szkoleń/warsztatów:

17 – 18.03.2018 r. Szkolenie.

Podstawowe zagadnienia prawne dotyczące ewidencji w KPIR. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Samochody w działalności gospodarczej w kontekście ujęcia w KPIR. Zasady wyliczania zaliczek na PIT. Ewidencje związane z podatkiem VAT. Wynagrodzenia.

07.04.2018 r.  Warsztaty. 

Zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia ewidencji księgowej w firmie z wykorzystaniem programu InsErt GT.

14 i 21.04.2018 r. Warsztaty. 

Komputerowy system obsługi magazynu i sprzedaży (na przykładzie modułu „Handel-złoty” programu Enova – producent – Soneta Sp. z o.o.).

15.04.2018 r. Szkolenie.

Zarządzanie czasem dla przedsiębiorcy – jak mieć czas na pracę i odpoczynek?

22.04.2018 r. Szkolenie.

Metody i techniki rozwoju własnej działalności.

29.04.2018 r. Warsztaty.

Operacyjne zorganizowanie działalności gospodarczej – jak dobrze zorganizować swoją działalność by więcej sprzedawać?