Nabór wniosków o przyznanie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla grup III – XI z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-
doradczego dla grup III – XI z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego prowadzony
będzie w dniach od 22.02.2018 r. do 07.03.2018 r.

Terminy i tematy szkoleń:

  1. „Skuteczny handlowiec – wstęp do negocjacji handlowych” – 08.03.2018
  2. „Warsztaty kreatywności – marketing i relacje z klientami” 09.03.2018 r.
  3. „Skuteczny model biznesowy kluczem do sukcesu mojej firmy” – 10.03.2018
  4. „Automotywacja i zarządzanie czasem w firmie” – 11.03.2018