Uwaga dla ocenionych wniosków z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego.

Informujemy, że wszystkie pozytywnie ocenione wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami złożone w ramach projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”, które znajdowały się na liście rezerwowej w wyniku decyzji o uwolnieniu dodatkowych środków na przyznanie dotacji otrzymują rekomendację do dofinansowania.