Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach XI edycji – powiaty chrzanowski i olkuski

1 CNB-ARMZ/XI/7/CH 47,5
2 CNB-ARMZ/XI/1/CH 46,5
3 CNB-ARMZ/XI/10/CH 46
4 CNB-ARMZ/XI/8/CH 45,5
5 CNB-TOZCH/XI/3/CH 45,5
6 CNB-TOZCH/XI/5/CH 45
7 CNB-ARMZ/XI/4/CH 44,5
8 CNB-ARMZ/XI/13/CH 44
9 CNB-ARMZ/XI/14/CH 44
10 CNB-TOZCH/XI/11/CH 43,5
11 CNB-ARMZ/XI/2/CH 43
12 CNB-ARMZ/XI/5/CH 43
13 CNB-ARMZ/XI/6/CH 43
14 CNB-ARMZ/XI/15/CH 43
15 CNB-TOZCH/XI/9/CH 43
16 CNB-TOZCH/XI/10/CH 43
17 CNB-TOZCH/XI/15/CH 43
18 CNB-ARMZ/XI/3/CH 42,5
19 CNB-TOZCH/XI/8/CH 42,5
20 CNB-TOZCH/XI/4/CH 42
21 CNB-TOZCH/XI/7/CH 42
22 CNB-TOZCH/XI/1/CH 41,5
23 CNB-TOZCH/XI/13/CH 41
24 CNB-ARMZ/XI/11/CH 40
25 CNB-ARMZ/XI/12/CH 40
26 CNB-ARMZ/XI/9/CH 39,5
27 CNB-TOZCH/XI/6/CH 39,5
28 CNB-TOZCH/XI/2/CH 39
29 CNB-TOZCH/XI/12/CH 39
30 CNB-TOZCH/XI/14/CH 36,75