Wyniki oceny formalnej w ramach projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” dla edycji XI w powiatach chrzanowskim i olkuskim

1 CNB-ARMZ/XI/1/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
2 CNB-ARMZ/XI/2/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
3 CNB-ARMZ/XI/3/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
4 CNB-ARMZ/XI/4/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
5 CNB-ARMZ/XI/5/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
6 CNB-ARMZ/XI/6/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
7 CNB-ARMZ/XI/7/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
8 CNB-ARMZ/XI/8/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
9 CNB-ARMZ/XI/9/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
10 CNB-ARMZ/XI/10/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
11 CNB-ARMZ/XI/11/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
12 CNB-ARMZ/XI/12/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
13 CNB-ARMZ/XI/13/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
14 CNB-ARMZ/XI/14/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
15 CNB-ARMZ/XI/15/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
16 CNB-TOZCH/XI/1/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
17 CNB-TOZCH/XI/2/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
18 CNB-TOZCH/XI/3/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
19 CNB-TOZCH/XI/4/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
20 CNB-TOZCH/XI/5/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
21 CNB-TOZCH/XI/6/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
22 CNB-TOZCH/XI/7/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
23 CNB-TOZCH/XI/8/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
24 CNB-TOZCH/XI/9/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
25 CNB-TOZCH/XI/10/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
26 CNB-TOZCH/XI/11/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
27 CNB-TOZCH/XI/12/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
28 CNB-TOZCH/XI/13/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
29 CNB-TOZCH/XI/14/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
30 CNB-TOZCH/XI/15/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej