Nabór wniosków o przyznanie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla grup I – XI z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-
doradczego dla grup I – XI z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego prowadzony
będzie w dniach od 13.11.2017 r. do 24.11.2017 r.

Terminy i tematy szkoleń:

  1. Automotywacja i zarządzanie czasem w firmie – 02.12.2017
  2. Skuteczny model biznesowy kluczem do sukcesu mojej firmy – 03.12.2017