Przedłużenie naboru formularzy rekrutacyjnych dla XI edycji, z powiatów chrzanowskiego i olkuskiego

Rekrutacja kandydatów do projektu w ramach XI naboru w powiatach chrzanowskim i olkuskim zostaje przedłużona do dnia 10.11.2017 r.