Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla grup I – VIII z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego

Informujemy, iż dodatkowy nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla Beneficjentów projektu z grup I-VIII z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego będzie prowadzony w dniach od 6.11.2017 r. do 10.11.2017 r.