Wyniki oceny merytorycznej w ramach projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” dla Grupy X w powiatach oświęcimskim i wadowickim.

LP NIK liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej
1 CNB-SSZiH/X/3/OS 52
2 CNB-SSZiH/X/7/OS 52
3 CNB-SSZiH/X/9/OS 50,5
4 CNB-SSZiH/X/13/OS 49,5
5 CNB-SSZiH/X/1/OS 47,5
6 CNB-CBMZ/X/1/OS 46,5
7 CNB-CBMZ/X/9/OS 46,5
8 CNB-SSZiH/X/2/OS 46
9 CNB-CBMZ/X/10/OS 45,5
10 CNB-CBMZ/X/5/OS 45
11 CNB-CBMZ/X/8/OS 45
12 CNB-CBMZ/X/6/OS 44
13 CNB-SSZiH/X/10/OS 43,5
14 CNB-SSZiH/X/11/OS 43,5
15 CNB-SSZiH/X/12/OS 43,5
16 CNB-CBMZ/X/4/OS 43,5
17 CNB-CBMZ/X/11/OS 43,5
18 CNB-CBMZ/X/12/OS 42
19 CNB-SSZiH/X/8/OS 41,5
20 CNB-CBMZ/X/2/OS 41,5
21 CNB-CBMZ/X/3/OS 41
22 CNB-CBMZ/X/13/OS 41
23 CNB-CBMZ/X/7/OS 40,5
24 CNB-SSZiH/X4/OS 40
25 CNB-CBMZ/X/14/OS 40
26 CNB-CBMZ/X/15/OS 40
27 CNB-SSZiH/X/6/OS 38,5
28 CNB-SSZiH/X/5/OS 38