III etap rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” dla Grupy IX – liczba punktów uzyskanych na etapie rozmowy z doradcą zawodowym

LP. Nr identyfikacyjny Liczba punktów uzyskanych na etapie rozmowy z doradcą zawodowym 
1 CNB-TOZCH/IX/8/CH 62,5
2 CNB-TOZCH/IX/14/CH 60
3 CNB-ARMZ/IX/15/CH 61
4 CNB-TOZCH/IX/13/CH 58
5 CNB-TOZCH/IX/12/CH 58,5
6 CNB-TOZCH/IX/9/CH 58
7 CNB-TOZCH/IX/2/CH 57,75
8 CNB-ARMZ/IX/4/CH 59,5
9 CNB-ARMZ/IX/8/CH 57,5
10 CNB-ARMZ/IX/3/CH 55
11 CNB-TOZCH/IX/1/CH 56
12 CNB-ARMZ/IX/12/CH 57,5
13 CNB-TOZCH/IX/5/CH 56
14 CNB-ARMZ/IX/1/CH 55,5
15 CNB-ARMZ/IX/9/CH 57,5
16 CNB-TOZCH/IX/4/CH 55
17 CNB-TOZCH/IX/15/CH 55,5
18 CNB-TOZCH/IX/3/CH 55
19 CNB-TOZCH/IX/7/CH 55
20 CNB-ARMZ/IX/7/CH 54,5
21 CNB-TOZCH/IX/11/CH 53,5
22 CNB-ARMZ/IX/2/CH 55,5
23 CNB-ARMZ/IX/5/CH 54,5
24 CNB-TOZCH/IX/10/CH 51
25 CNB-ARMZ/IX/13/CH 54
26 CNB-ARMZ/IX/14/CH 54
27 CNB-ARMZ/IX/10/CH 54
28 CNB-ARMZ/IX/11/CH 54
29 CNB-ARMZ/IX/6/CH 53,5
30 CNB-TOZCH/IX/6/CH 51,5