Wyniki oceny formalnej w ramach projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” dla Grupy IX w powiatach chrzanowskim i olkuskim

 • CNB-ARMZ/IX/1/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/2/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/3/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/4/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/5/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/6/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/7/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/8/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/9/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/10/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/11/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/12/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/13/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/14/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-ARMZ/IX/15/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/1/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/2/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/3/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/4/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/5/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/6/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/7/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/8/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/9/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/10/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/11/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/12/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/13/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/14/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej
 • CNB-TOZCH/IX/15/CH – wynik pozytywny – przekazano do oceny merytorycznej