Przedłużenie naboru formularzy rekrutacyjnych dla IX edycji, w powiatach oświęcimskim i wadowickim

Rekrutacja kandydatów do projektu w ramach IX naboru w powiatach oświęcimskim i wadowickim zostaje przedłużona do dnia 8.09.2017 r.