Rekrutacja do X naboru do projektu w powiatach chrzanowskim i olkuskim – osoby chętne zapraszamy do biura projektu!

Informujemy, że od dnia 11.09.2017 r. do 22.09.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00 będzie prowadzona rekrutacja dla naboru X w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego. Uprzejmie informujemy o możliwości bezpłatnych konsultacji formularzy rekrutacyjnych.