Listy rankingowe wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego, edycja VI, powiaty chrzanowski i olkuski

  1. lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności wstepna VI edycja – pozytywne
  2. Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności – wnioski ocenione negatywnie
  3. Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – wnioski ocenione pozytywnie
  4. Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – wnioski ocenione negatywnie