Przedłużenie rekrutacji w ramach VII naboru w powiatach chrzanowskim i olkuskim

Rekrutacja dla naboru VII w powiatach chrzanowskim i olkuskim dotycząca przystąpienia do projektu została przedłużona do 9 czerwca 2017 r.